Välkommen hem!

Det finns säkert ett passande hem i Hasos hem – både för singlar, familjer och seniorer.

En kvinna tittar ut på en balkong i staden.

Tips om att sköta ärenden med fastighetsskötseln och fastighetsförvaltningen

Vilka saker sköter fastighetsskötselbolaget och när ska man kontakta fastighetsförvaltningen?

Läs mer

Vederlag och avgifter

Information om olika avgifter i samband med bostadsrättsbostäder och hur de bestäms.


För sökande av bostad

ABC för ansökan

Se punkt för punkt vad du ska beakta när du ansöker om en bostadsrättsbostad.

Se anvisningarna

Ansök om ordningsnummer

För att söka en bostadsrättsbostad vid Haso behöver du ett ordningsnummer.

Inlämnande av bostadsansökan

Du kan ansöka om ett hem hos Haso på två sätt: gör en intern ansökan inom huset eller en ansökan till ett annat objekt, varvid du behöver ett ordningsnummer beviljat av ARA.