Gör en bostadsansökan

På den här sidan hittar du länkar till bostadsansökningar.

Du kan ansöka om ett hem hos Haso på två sätt:

1. Gör en vanlig ansökan
Bostad ansöks med ordningsnumret.

2. Gör en intern ansökan i huset
Med en intern ansökan kan du endast ansöka om bostäder som blir lediga i det objekt där du bor för närvarande – inte i andra Haso-hus. Då behöver du inte ett ordningsnummer för att ansöka.

  • De husets interna sökande som har lämnat en intern ansökan prioriteras när bostäder i det egna objektet blir lediga. 
  • Om det finns flera nuvarande boende i huset som har lämnat en intern ansökan, erbjuds bostaden till den vars avtal är äldst. Om avtalen har undertecknats samma dag granskas det ordningsnummer som ursprungligen ledde till avtalet. 
  • Den interna ansökan gäller ett kalenderår.

Om du redan tidigare har lämnat en ansökan till Haso, ersätter den nya ansökan med samma ordningsnummer din gamla ansökan. 

OBS. De här bostadsansökningarna gäller endast Hasos äldre objekt.
Information om ansökan om bostäder i nybyggnadsobjekt finns på Helsingfors webbplats för bostadsproduktion.

Du kan även ladda ner bostadsansökan i pdf-format nedan.


2. Intern ansökan

Om du redan bor i en Haso-bostad kan du ansöka om lediga bostäder i huset genom en intern ansökan. Interna sökande prioriteras när bostäder blir lediga.

Problem med att fylla i bostadsansökan?
Om du får ett felmeddelande, observera att den interna ansökan endast gäller de nuvarande bostadsrättshavarna i Haso-objektet. Kontrollera också att personbeteckningen har fyllts i korrekt på blanketten.

Page updated 15:04 8.2.2024