Kesätarjous! Muuttovalmiita Haso-koteja on nyt tarjolla kesähintaan. Tarjoamme joukossa valikoituja koteja ensimmäisen kuukauden vastikkeesta 50 % alennuksen.

Katso tarjolla olevat kodit

Asukastoiminta

Jokaisella asukkaalla on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa oman asuintalonsa toimintaan ja sen yhteiseen kehittämiseen.

Äiti ja kaksi lasta leikkivät ulkona keinulaudalla.

Miten voin asukkaana osallistua ja vaikuttaa

Hason asukashallinto mahdollistaa asukkaiden asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen kaikilla tasoilla. Jokaisella asukkaalla on oikeus osaltaan vaikuttaa oman asuintalonsa toimintaan ja sen kehittämiseen.

Helpoin tapa osallistua ja saada tietoa toiminnasta ja talon ajankohtaisista asioista on osallistua vuosittaiseen asukaskokoukseen. Omia ideoita ja kehittämisehdotuksia kannattaa kertoa suoraan asukastoimikunnan puheenjohtajalle tai muulle toimikunnan jäsenelle. Usein asukkailla onkin hyviä ehdotuksia, jotka parantavat kaikkien viihtyvyyttä ja pitävät yllä talon hyvää henkeä.

Ideoita ja ehdotuksia voi lähettää esimerkiksi asukastoimikunnan palautelomakkeen kautta. Lomake löytyy kohteet.haso.fi-sivulta talokohtaisilta sivulta, ”Anna palautetta asukastoimikunnalle” -kohdasta. (12/2023)

Monessa Hason talossa on hyvinkin aktiivista asukastoimintaa. Osa järjestää aktiivisesti pihatalkoita ja muita tapahtumia. Myös naapuriapua voi aina mielellään tarjota, ja vastavuoroisesti myös pyytää.

Vinkki!

Joissain taloissa asukastoimikunta on hankkinut kaikkien yhteiseen käyttöön esimerkiksi tikkaat tai painepesurin. Kaikkea ei näin tarvitse omistaa itse, vaan harvoin tarvittavaa välinettä tai laitetta voi myös kätevästi lainata.


Asukastoiminnan ABC

Lisää asukashallinnosta ja sen eri tasoista voi lukea sivulla ”Asukashallinto”.

Asukaskokous

Yhden kohteen asukkaiden kokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee keskuudestaan asukastoimikunnan. Asukaskokouksen koollekutsuja on puheenjohtaja tai yhteyshenkilö, tai jos sellaista ei ole valittu, kohteen hallinnollinen isännöitsijä. Kohteen isännöitsijä osallistuu vuodessa yhteen kokoukseen.

Asukaskokous valitsee kohteen asukastoimikunnan puheenjohtajan tai jättää sen asukastoimikunnan päätettäväksi. Asukaskokous voi valita myös kohteen omia sivuja päivittävän verkkovastaavan sekä kohteen taloutta ja hallintoa valvovan valvojan.


Asukastoimikunta

Asukastoimikunta valitaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asukastoimikunnalla on valtuudet muun muassa käyttää kohteelle budjetoitu asukastoiminnan määräraha haluamallaan tavalla esimerkiksi yhteisten tilojen kohentamiseen.

Asukastoimikunnassa on aina vähintään kolme jäsentä.


Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous

Puheenjohtajien kokous kokoontuu joka toinen vuosi (parillisina vuosina) kahteen kokoukseen. Alkuvuoden kokous valitsee ehdokkaat yhtiön hallituksen asukasjäseniksi ja varajäseniksi. Hallituksen asukasjäsenten lopullisen valinnan tekee Helsingin kaupungin konsernijaosto arvioimalla hallituksen jäsenten kollektiivisia osaamisvaatimuksia.

Viimeistään elokuussa puheenjohtajat kokoontuvat valitsemaan jäsenet Haso-yte-yhteistyöelimeen.


Puheenjohtaja tai yhteyshenkilö

Asukastoimikunnan puheenjohtaja on asukaskokouksen tai asukaskokouksen päätöksestä, asukastoimikunnan keskuudestaan, valitsema kohdetta edustava henkilö. Puheenjohtajat koordinoivat kohteen asukkaiden toimintaa ja toimivat linkkinä Hason ja kotitalon välillä.

Jos asukaskokous ei valitse asukastoimikuntaa, voi se valita yhteyshenkilönä toimivan luottamushenkilön. Näin kohde saa Hasolta tulevat tärkeät viestit. Yhteyshenkilö ei kuitenkaan ole puheenjohtaja, eikä hänellä ole yksin päätösvaltaa kohteen asioista.

HUOM: Oppaasta on tulossa uusi päivitetty versio. Sivulla oleva opas on päivitetty viimeksi 12.6.2023.


Haso-yte

Ehdolle voivat asettua asukastoimikuntien puheenjohtajat. Haso-yte yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelimeen valitaan enimmillään 10 puheenjohtajaa ja sen toimikausi on kaksi vuotta.

Kohdekohtaisella asukashallinnolla on mahdollisuus halutessaan saattaa asioita Haso-yte:n käsiteltäväksi ja tehdä sille esityksiä.
Haso-yte:lle voi lähettää viestejä osoitteeseen haso-yte@haso.fi.

Haso-yte:n jäsenet 2022–2024

Haso-yte:n ensimmäinen kaksivuotinen toimikausi alkoi 1.9.2022

 • Janne Kosonen, puheenjohtaja, Haso Disankatu 3
 • Nina Maskulin, varapuheenjohtaja, Haso Kerttulinkuja 4
 • Tuulikki Grönberg, Haso Kiviparintie 3
 • Tarja Koski, Haso Omenamäenkatu 5
 • Tommi Kurki, Haso Jätkäsaarenkuja 13
 • Merja Lehtinen, Haso Alakiventie 6
 • Maria Ritschkoff, Haso Kuusamakuja 4
 • Veli Savolainen, Haso Marjaniementie 60
 • Evgeni Semenov, Haso Capellan puistotie 20
 • Markku Väänänen, Haso Retkeilijänkuja 10

Haso-yte:n jäsenet 2024–2026

5.6.2024 valittu Haso-yte kokoontuu ensimmäisen kerran 2.9. ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 • Martti Löppönen, Haso Isonpellontie 4
 • Sami Saarela, Haso Lavakatu 3
 • Tommi Kurki, Haso Jätkäsaarenkuja 13
 • Evgeni Semenov, Haso Capellan puistotie 20
 • Bengt Halme, Haso Kap Hornin katu 4
 • Tuulikki Grönberg, Haso Kiviparintie 3
 • Merja Lehtinen, Haso Alakiventie 6
 • Timo Mikola, Haso Jäkälätie 18
 • Christina Turtiainen, Haso Sänkbackankuja 1-3
 • Satumari Tinell-Kinnunen, Haso Iiluodontie 6-8

Varajäsenet:

 • Markku Väänänen, Haso Retkeilijänkuja 10
 • Anneli Mikkonen, Haso Kerttulinkuja 4
 • Eija Yrölä, Haso Retkeilijänkatu 6
 • Riitta Kalliorinne, Haso Leonkatu 16
 • Lars-Erik Laaksonen, Haso Smoltinkuja 3

Asukasedustajat yhtiön hallituksessa

Yhtiön hallitus muodostuu kolmesta asukasjäsenestä, kahdesta kaupunginhallituksen ehdottamasta luottamushenkilöjäsenestä ja kahdesta virkamiesjäsenestä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Sivu päivitetty 11:30 6.6.2024