Kesätarjous! Muuttovalmiita Haso-koteja on nyt tarjolla kesähintaan. Tarjoamme joukossa valikoituja koteja ensimmäisen kuukauden vastikkeesta 50 % alennuksen.

Katso tarjolla olevat kodit

Asunnon muutostyöt vaativat luvan

Kotona voi tehdä tai teettää halutessaan pientä remonttia ja muutostöitä, kunhan suunnitelmat ja luvat ovat kunnossa. Osasta muutostöitä voi myös saada hyvityksen.

Millaisia muutoksia ja remontteja asunnossa voi tehdä?

Muutostyöt on jaettu hyväksyttäviin ja hyvitettäviin sekä hyväksyttäviin ja ei-hyvitettäviin. Työt ovat sallittuja, mikäli ne eivät alenna asumisviihtyvyyttä, asunnon laatua tai asunnon arvoa tai vaikeuta asunnon uudelleen myyntiä. Osa muutostöistä on yksiselitteisesti kielletty.  

Kuka muutostöistä vastaa?

Muutostyöt vaativat aina luvan hakemisen etukäteen isännöitsijältä, olipa toteuttajana asukas itse, tai rakentamisen ja remontoinnin ammattilainen. On tärkeää muistaa, että muutostöiden pitää noudattaa asunnon omistajan eli Hason linjauksia, eivätkä muutokset saa laskea asunnon arvoa.

Muutostöissä on otettava huomioon, että

 • Huoneiston asumisoikeuden haltija vastaa aina huoneistoon tehdyn muutostyön laadusta, toteutuksesta, huollosta sekä kunnossapidosta.
 • Muutostyöt tulee toteuttaa aina rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia noudattaen.
 • Koneet, kalusteet ja materiaalit on aina asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Muutostyön luvan saaja myös vastaa kaikista muutostyöhön liittyvistä kustannuksista.
 • Asumisoikeuden haltijan vaihtuessa myös vastuu muutostöistä siirtyy uudelle haltijalle.
 • Jos muutostöistä aiheutuu vahinkoa, on sen korvaaminen asukkaan vastuulla.

Esimerkkejä erilaisista muutostöistä

Kaikki muutostyöt vaativat aina hyväksytyn muutostyöluvan.


Muutostyölupahakemus

Tarvittavia tietoja ovat:

 • Asumisoikeuden haltijan tiedot
 • Asumisoikeussopimuksen allekirjoitus- ja alkamispäivä
 • Työn suunniteltu ajankohta
 • Suunnitellut muutostyöt huonekohtaisesti
 • Käytettävät materiaalit
 • Muutostyön tekijät: teetkö itse, ja/tai rakennusteknisten, LVI-työn ja sähkötöiden tekijöiden yhteystiedot
 • Mahdolliset liitteet

Luvan myöntämisen yhteydessä käsitellään työn sallittavuus ja hyvitettävyys, sekä mahdollisten valvontakäyntien tarve. Luvan hakeminen on maksutonta. Mahdolliset muut kustannukset, kuten mahdollisen valvonnan kustannukset käydään läpi lupaprosessin aikana.

Hae muutostyölupa ajoissa

Muutostyölupaa tulee hakea hyvissä ajoin ennen aiottua aloitusajankohtaa.
Kannattaa muistaa, että muutostyön saa aloittaa vasta, kun muutostyölupahakemus on käsitelty ja kirjallinen lupa on myönnetty. Mikäli hakemus on puutteellisesti täytetty, sitä ei voida käsitellä.


Muutostöiden hyvitykset eli jäännösarvohyvitys

Jos asunnossa on tehty hyvitettäväksi määritelty ja ohjeiden mukaan suoritettu muutostyö, korvaamme siitä pois muuttaessa jäljellä olevan arvon verran. Jäännösarvohyvitys määräytyy sen mukaan, minä vuonna muutostyö on tehty. Eri vuosina toteutettujen muutostöiden ohjeissa voi siis olla poikkeavuuksia muun muassa hyvitysten suhteen. Tutustu alla oleviin ohjeisiin, mikäli olet tehnyt muutoksia ennen vuotta 2022. Poisto lasketaan tasapoistoina alkavia vuosia kohden.
Hyvityksen ehtona on, että hyväksyttävät kuitit työstä on toimitettu isännöinnin tietoon työn valmistuttua, ja että tuote tai rakennusosa on kunnossa ja vahingoittumaton.

Muutostöiden palauttaminen alkuperäiseen

Asumisoikeuden haltijan on kustannuksellaan palautettava huoneistossa tehdyt muutostyöt (esim. kiinteiden kalusteiden purku ja muutokset, huoneistoon asennetut erityisvarusteet ym.) ennalleen asumisoikeussopimuksen päättyessä, ellei toisin sovita.

Muutostyöohjeet

Sivu päivitetty 15:16 15.4.2024