Kodin turvallisuus

Asumisturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille. Jokaisella on velvollisuus ehkäistä onnettomuuksia. On hyvä tiedostaa erilaiset riskit ja vaaran paikat sekä varautua niihin, jotta osaat toimia oikein onnettomuuden sattuessa.

Turvallisuusvinkkejä


– Huomioi aina omaa lähiympäristöäsi – missä sijaitsee esimerkiksi lähin jauhesammutin tai poistumistie.

– Tutustu myös talon omaan pelastussuunnitelmaan.

– Hätätapauksessa soita aina 112 ja toimi pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan.

– Älä tuki rakennuksen lähelle johtavaa ajoväylää, jotta hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan pihaan esteettä.

Yleistä asiaa turvallisuudesta

Talon turvallisuus on jokaisen yhteinen tehtävä – yhdessä voimme varmistaa, että koti on paikka, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi.

Avaimet

Säilytä kodin avaimia huolellisesti. Oman kotioven lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myös yhteisten tilojen ovien lukitsemiseen.

Paloturvallisuus

Tärkeintä on havaita ja ehkäistä vaaran paikkoja jo ennalta niin kotona kuin yhteisissä tiloissa. Myös asianmukaiset sammutusvälineet ja tieto poistumisteistä ovat osa turvallisuutta.

Sähköturvallisuus

Sähkölaitteiden asianmukainen käyttö ehkäisee sähköiskuja, tulipaloja ja muita vaaratilanteita.

Sivu päivitetty 13:44 20.6.2024