Varallisuusraja

Varallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikkien asumisoikeusasuntoon muuttavien 18–54-vuotiaiden henkilöiden varallisuus. Varallisuusraja ei koske yli 55-vuotiasta asumisoikeuden haltijaa.

Mitä varallisuudella tarkoitetaan

Varallisuudella tarkoitetaan muun muassa asunto-osakkeita, kiinteistöjä, rahastoja ja arvopapereita sekä pankkitilillä olevia säästöjä. Varallisuutta määriteltäessä otetaan huomioon varallisuuteen kohdistuvat velat, kuten jäljellä oleva asuntolaina sekä kulutusluotot. Varallisuuden määränä otetaan huomioon nettovarallisuus eli varallisuus – velat = huomioitava varallisuus.

Varallisuustiedot näkyvät verottajan lähettämässä esitäytetyssä veroilmoituksessa. Sekä varallisuudesta että siihen kohdistuvista veloista on aina toimitettava ajantasaiset selvitykset, joista käy ilmi varallisuuden käypä arvo. Myös hakemusta edeltäneen vuoden aikana lahjoittamalla tai myymällä luovutettu varallisuus otetaan huomioon.

Esimerkki varallisuuden laskemisesta:
Hietasen perhe (Heikki 35 vuotta, Anni 32 vuotta + kaksi lasta) asuu vuokralla ja on hakenut 90 m² kokoista asumisoikeusasuntoa Helsingistä.

Varallisuusraja muodostuu seuraavasti:
90 m² x 4 134 euroa = 372 060 euroa x 50 % = 186 030 euroa
Laskennassa on käytetty vastaavan kokoisen vanhan osakeasunnon hintaa (Tilastokeskus).

Hietasen perheellä on kesämökki, arvoltaan 50 000 euroa, ja säästötilillä 40 000 euroa.
Yhteenlaskettu varallisuus on 90 000 euroa eli alle 186 030 euroa.
Näin ollen perhe on oikeutettu asumisoikeusasuntoon, sillä varallisuusraja ei ylity.


Varallisuusraja on asuntokohtainen

Varallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon kaikkien asuntoon muuttavien 18–54-vuotiaiden henkilöiden varallisuus. Jos esimerkiksi asumisoikeudenhaltija on yli 55-vuotias ja mukana muuttava puoliso alle 55-vuotias, huomioidaan vain alle 55-vuotiaan puolison varallisuus.

Helsingin seudulla varallisuusrajan laskennassa käytetään Tilastokeskuksen hintatietoja. Laskennassa käytetään aluejakoa, jossa Helsinki on jaettu postinumeroalueittain neljään kalleusalueeseen.

Varallisuusraja saadaan, kun haettua asumisoikeusasuntoa vastaavan asunnon neliöhinta kyseisellä kalleusalueella kerrotaan haetun asumisoikeusasunnon neliöiden lukumäärällä ja jaetaan saatu luku kahdella.

Esimerkki varallisuusrajan laskennasta:
Hietasen perhe (Heikki 35 vuotta, Anni 32 vuotta + kaksi lasta) asuu vuokralla ja on hakenut 90 m² kokoista asumisoikeusasuntoa Helsingistä.

Varallisuusraja muodostuu seuraavasti:
90 m² x 4 134 euroa = 372 060 euroa x 50 % = 186 030 euroa
Laskennassa on käytetty vastaavan kokoisen vanhan osakeasunnon hintaa (Tilastokeskus).


Selvitys varallisuudesta pyydetään tarjousvaiheessa 

Haso pyytää pienimmän järjestysnumeron haltijalta ja kaikilta hänen kanssaan muuttavilta 18–54-vuotiailta henkilöiltä selvityksen varallisuudesta. Varallisuuden selvittämiseen käytetään ARAn varallisuusselvityslomaketta. 

Erillisiä selvityksiä ei tarvita, jos varallisuuden määrä on vähäinen eli alle 20 000 euroa.

Varallisuusselvitykseen tarvitaan:
1. Varallisuusselvityslomake täytettynä
2. Viimeisin esitäytetty veroilmoitus (tieto löytyy verottajan OmaVero -palvelusta kohdasta ”postilaatikko”)   
3. Mikäli sinulla on varallisuutta, niihin liittyvät liitteet *

* Lisätietoja tarvittavista liitteistä löydät oheiselta ARAn varallisuusselvityslomakkeelta. Voit ladata lomakkeen koneellesi.


Asunnon tarpeen arviointi

Asunnon tarve arvioidaan, kun hakija hyväksytään asumisoikeuden haltijaksi. Asumisoikeuden haltijaksi voidaan valita Suomen kansalainen ruokakuntineen. Jos sinä tai joku mukanasi muuttavista 18–54-vuotiaista perheenjäsenistä omistaa asunnon pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) tai teillä on varallisuutta, huomioidaan se perheenne asunnontarpeen arvioinnissa.

Perheelläsi ei katsota olevan asumisoikeusasunnon tarvetta, jos teillä on hakualueella eli pääkaupunkiseudulla omistusasunto, joka sijainniltaan, kooltaan, varustetasoltaan, asumiskustannuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohtuudella vastaa haettua asumisoikeusasuntoa.

Asumisoikeusasunnon ei myöskään katsota olevan tarvetta, jos varallisuutta on niin paljon, että

  • perhe voi rahoittaa vähintään 50 % hakemansa tai sitä vastaavan asunnon käyvästä hinnasta tai
  • peruskorjata hakualueella sijaitsevan omistusasuntonsa hakemaansa asuntoa vastaavaksi.

Varallisuusraja on asuntokohtainen, sillä varallisuusraja määritellään asunnon ominaisuuksien ja sijainnin mukaan.

Omistusasunnon voi omistaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, mutta se ei saa olla niin arvokas, että asunnon varallisuusraja ylittyy.

Palkkatuloilla ei ole merkitystä asumisoikeusasuntoa haettaessa.


Sivu päivitetty 11:51 10.4.2024