Asukashallinto

Yhtiön toiminnassa asukkailla on oma roolinsa

Hason asukashallinto mahdollistaa asukkaiden Haso-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla.

Asukashallinnossa on kolme tasoa:

Kohdetasoinen asukashallinto

  • Asukaskokous on kohteen kaikille asukkaille avoin tapaaminen, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle uudessa kohteessa isännöitsijä, jatkossa asukastoimikunnan puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.
  • Asukaskokouksessa valitaan asukastoimikunta enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  • Asukaskokous valitsee keskuudestaan myös asukastoimikunnan puheenjohtajan tai yhteyshenkilön.
  • Asukastoimikunta voi myös valita valvojan seuraamaan kohteen taloutta.

Yhtiötasoinen hallinto

  • Asukastoimikuntien puheenjohtajat valitsevat joka toinen vuosi ehdokkaat yhtiön hallituksen asukasjäseniksi ja varajäseniksi.
  • Asukastoimikuntien puheenjohtajat valitsevat jäsenet myös HASO-YTE-yhteistyöelimeen. Yhteistyöelimeen valitaan 10 puheenjohtajaa. HASO-YTE toimii osaltaan linkkinä asukkaiden, puheenjohtajien ja yhtiön hallituksen välillä. Se keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun.

Valtakunnallinen taso

  • Hasolla on sekä yhtiön että asumisoikeuden haltijan edustaja mukana asumisoikeuden valtakunnallisessa ASO-neuvottelukunnassa
  • Neuvottelukunta seuraa asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä kehittää muulla tavoin asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Sivu päivitetty 13:02 12.4.2024