Kesätarjous! Muuttovalmiita Haso-koteja on nyt tarjolla kesähintaan. Tarjoamme joukossa valikoituja koteja ensimmäisen kuukauden vastikkeesta 50 % alennuksen.

Katso tarjolla olevat kodit

Asukashallinto

Yhtiön toiminnassa asukkailla on oma roolinsa.

Hason asukashallinto mahdollistaa asukkaiden Haso-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla.

Asukashallinnossa on kolme tasoa:

Kohdetasoinen asukashallinto

  • Asukaskokous on kohteen kaikille asukkaille avoin tapaaminen, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle uudessa kohteessa isännöitsijä, jatkossa asukastoimikunnan puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle.
  • Asukaskokouksessa valitaan asukastoimikunta enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
  • Asukaskokous valitsee keskuudestaan myös asukastoimikunnan puheenjohtajan tai yhteyshenkilön.
  • Asukastoimikunta voi myös valita valvojan seuraamaan kohteen taloutta. Valvojan ohjeet on koottu tälle sivulle.

Yhtiötasoinen hallinto

  • Asukastoimikuntien puheenjohtajat valitsevat joka toinen vuosi ehdokkaat yhtiön hallituksen asukasjäseniksi ja varajäseniksi.
  • Asukastoimikuntien puheenjohtajat valitsevat jäsenet myös Haso-yte-yhteistyöelimeen. Yhteistyöelimeen valitaan 10 puheenjohtajaa. Haso-yte toimii osaltaan linkkinä asukkaiden, puheenjohtajien ja yhtiön hallituksen välillä. Se keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun.

Valtakunnallinen taso

  • Hasolla on sekä yhtiön että asumisoikeuden haltijan edustaja mukana asumisoikeuden valtakunnallisessa ASO-neuvottelukunnassa
  • Neuvottelukunta seuraa asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä kehittää muulla tavoin asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Sivu päivitetty 11:56 6.6.2024