Huolto ja isännöinti

Huoltoyhtiö ja isännöinti pitävät yhdessä huolta siitä, että asumisen palvelut sujuvat.

Huoltoyhtiö on ensisijaisena apunasi hyvin monessa kodin vikatilanteessa.
Hasossa isännöintiä ja kaikkia siihen liittyviä hallinnollisia palveluita, kuten reskontraa ja asuntojen myyntiä hoitaa Retta. 


Huoltoyhtiön rooli

Huoltoyhtiö nimensä mukaisesti huoltaa ja tekee pieniä korjauksia niin kodeissa kuin yhteisissä tiloissa ja talon pihapiirissäkin. Huolto on asukkaan apuna silloin, kun kodissa ilmenee Hason vastuulla oleva vika.

Olethan aina ensin yhteydessä huoltoon, joka kartoittaa tilanteen ja ilmoittaa korjaustarpeesta tarvittaessa eteenpäin.

Tee korjauspyyntö jättämällä vikailmoitus sähköisellä lomakkeella. Saat sähköpostiisi seurantalinkin, josta voit seurata työn etenemistä.

Kiireellisestä korjaustarpeesta voi ilmoittaa soittamalla suoraan oman talon huoltoyhtiön päivystysnumeroon.


Onko korjaustarve kiireetön vai kiireellinen?

Sellaiset tilanteet, jotka aiheuttavat vaaran asukkaalle tai joiden korjaamisen viivästyminen aiheuttaa merkittävää lisähaittaa, ovat aina kiireellisiä korjauksia. Tyypillinen esimerkki on vesivahinko, jossa vahingon rajaaminen on tehtävä nopeasti suurempien vahinkojen välttämiseksi.

Vikatila toki harmittaa aina, kun se aiheuttaa hankaluuksia omaan arkeen. Kiireettömätkin Hason vastuulle kuuluvat kodin tai talon yhteisten tilojen viat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Joissain tapauksissa vikoja voi ehkäistä itsekin tutustumalla esimerkiksi kodinkoneiden käyttöoppaisiin. Myös vastuunjakotaulukosta voi tarkistaa, mitä kaikkea asunnossa voi ja kannattaa tehdä itse, ennen kuin kutsuu huollon paikalle.

Jos asukkaat huomaavat talossaan jotakin ei-kiireellistä remontoitavaa, budjetoidaan tällaiset remontit aina erikseen. Seuraavan vuoden budjetointi aloitetaan aina edellisen vuoden keväällä. Asukastoimikunta tai asukastoimikunnan puheenjohtaja ei voi tehdä tällaisia tilauksia suoraan itse.

Isännöinti on tiimityötä

Isännöinti palvelee keskitetyssä asiakaspalvelussa. Sen kautta hoituvat kaikki isännöinnin vastuulle kuuluvat asiat, kuten autopaikkojen ja saunavuorojen varaukset sekä järjestyshäiriöiden hoitaminen.

Hason kohteita hoitaa tiimi, johon kuuluu asiakaspalvelun henkilöstön lisäksi hallinnollisia isännöitsijöitä sekä teknisiä isännöitsijöitä.

  • Asuntojen myynti-, vaihto- ja luovutustilanteita hoitaa oma myyntitiimi.
  • Hallinnolliset isännöitsijät huolehtivat muun muassa yhteydenpidosta kohteen kumppaneihin, kuten huoltoon ja siivoukseen. He toimivat kohteiden asukashallinnon yhteyshenkilöinä, osallistuvat asukaskokouksiin, osallistuvat kohteen budjetin laadintaan ja hoitavat muita hallintoon liittyviä asioita.
  • Tekniset isännöitsijät vastaavat muun muassa asuntojen muuttotarkastuksista, suuremmista korjaustöistä ja käsittelevät asukkaiden muutostyöhakemuksia.
  • Reskontra-tiimi puolestaan hoitaa vastikemaksuja.

Suosittelemme ottamaan isännöintiin yhteyttä ensisijaisesti sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Saat sähköpostiisi seurantalinkin, josta voit seurata työn etenemistä.

Vinkki

Voit myös tarkastella omia tietojasi omalla asukassivulla ja tehdä erilaisia palvelupyyntöjä.


Toiminta muissa häiriötilanteissa

Vakavissa, henkeen tai omaisuuteen kohdistuvissa rikoksissa ainoa oikea ilmoitustaho on aina hälytyskeskus ja poliisi.

Jos kuitenkin esimerkiksi yleisiin tiloihin, kuten kellariin tai parkkihalliin on murtauduttu, ilmoitus kannattaa tehdä huoltoon, joka informoi isännöitsijää. Isännöitsijä tekee aina rikosilmoituksen. Näin saadaan nopeasti tehtyä tarvittavat korjaukset.

Haso ei vastaa yhteistiloissa säilytettävissä tavaroista.

HUOM. Poliisi ei vuonna 2011 uudistuneen linjauksen myötä enää ilmoita esimerkiksi järjestyshäiriöistä johtuvista kotikäynneistä isännöitsijälle tai talon omistajalle eli Hasolle. Tämä johtuu siitä, että yksityiselämän suojan piiriin liittyvissä poliisikäynneissä kiinteistön omistaja tai hallinnoija ei lähtökohtaisesti ole asianomaisena. 

Hätäkeskus

Soita aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa suoraan hätäkeskukseen.
Puhelinnumero 112

Poliisi

Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, esimerkiksi kotiisi on murtauduttu, tee rikosilmoitus.
Poliisi ottaa vastaan rikosilmoituksia omassa sähköisessä palvelussaan.

Katso muut Helsingin poliisin yhteystiedot.

Sivu päivitetty 16:35 8.4.2024