Asunnon irtisanominen ja poismuutto

Kolmen kuukauden irtisanomisaikana käydään läpi monta vaihetta.

Muistettavaa irtisanomistilanteessa

Asumisoikeuden haltijan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös irtisanomisaikana.

 1. 1
  Irtisanomisaika on kolme kuukautta

  Asumisoikeusasunnoissa on asumisoikeuslain ja asumisoikeussopimuksen perusteella kolmen (3) kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika alkaa siitä päivästä, jolloin irtisanomisilmoitus on saapunut isännöintitoimistoon. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä saapuneet ilmoitukset käsitellään seuraavana mahdollisena arkipäivänä.

  Irtisanoja eli asukas vastaa huoneistoon kohdistuvista maksuista kolme kuukautta irtisanomispäivästä lukien. Esimerkiksi loppujen maksujen, kuten vesimaksujen on oltava maksettuina, ennen kuin asumisoikeusmaksu voidaan palauttaa.

  Irtisanomisajan tarkoituksena on turvata sopimuksen kummankin osapuolen mahdollisuudet hoitaa tilanteeseen liittyvät asiat omalta osaltaan kuntoon. Kolmen kuukauden jakso antaa myös tulevalle uudelle asumisoikeuden haltijalle aikaa tehdä omat asumisjärjestelyt.

  Asumisoikeuden haltijan ei tarvitse itse huolehtia asumisoikeuden myymisestä, vaan Haso tekee sen asukkaan puolesta.

 2. 2
  Irtisanomisilmoitus ja muutostyökuittien toimittaminen

  Irtisanomisen voi tehdä joko Hason asukassivuilta löytyvällä sähköisellä irtisanomislomakkeella tai paperilomakkeella. Jos asumisoikeuden haltijoita on useampia, pitää kaikkien allekirjoittaa myös irtisanomislomake.

  Viimeistään irtisanomisen yhteydessä asumisoikeuden haltijan pitää toimittaa Hasolle myös kuitit mahdollisista hyväkysytysti tehdyistä ja hyvitettävistä muutostöistä, mikäli haluaa niistä hyvityksen. Katso lisätiedot kohdasta ”Asunnon muutostyöt”.

  Irtisanomisessa vaadittavat tiedot:

  1. Talon osoite ja huoneiston numero.
  2. Milloin huoneisto vapautuu.
  3. Huoneiston haltijan ja yhteyshenkilön (mikäli eri kuin huoneiston haltija) yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  4. Selvitys mahdollisesti tehdyistä muutostöistä.
  5. Kuitit tehdyistä muutostöistä. HUOM. Kuitit kannattaa toimittaa isännöinnille aina välittömästi muutostyön valmistuttua.
  6. Tilinumero, jolle palautetaan mahdolliset muutostöiden jäännösarvot, vakuus, panttimaksut yms. Näiden maksujen palautus edellyttää asunnontarkastusajan varaamista tekniseltä isännöitsijältä.
  7.  Autopaikka, mikäli irtisanojalla on käytössään Hason autopaikka.

  Lomakkeen voi myös ladata ja lähettää sen täytettynä ja allekirjoituksin varustettuna Turvapostin välityksellä asuntomyyntiin.

 3. 3
  Asumisoikeussopimuksen palauttaminen

  Alkuperäinen asumisoikeussopimus tulee palauttaa isännöintitoimistoon irtisanomisajan puitteissa.

  Mitä tehdä, jos sopimus on kadonnut?
  Alkuperäinen asumisoikeussopimus on tärkeä dokumentti. Ilman alkuperäisen asumisoikeussopimuksen palauttamista Haso ei voi palauttaa asumisoikeusmaksua irtisanomistilanteessa. Jos sopimus on kuitenkin kadonnut, sen kuoletus tapahtuu käräjäoikeudessa.

  Lisätietoa asiasta voi lukea Tuomioistuinlaitoksen sivulta.

  Mitä tehdä, jos sopimus on pantattu?
  Mikäli alkuperäinen sopimus on pankissa lainan vakuutena, on Haso panttaustodistuksen mukaisten tietojen perusteella yhteydessä pankkiin ja pyytää pankilta selvitystilin tiedot palautuksia varten. Asumisoikeusmaksu palautetaan näissä tilanteissa pankin selvitystilille, ei suoraan asumisoikeudenhaltijalle.

 4. 4
  Asunnon näyttö

  Hasolla on oikeus järjestää asunnon esittely irtisanomisajan aikana. Sopiva esittelyajankohta pyritään aina löytämään ensisijaisesti yhdessä poismuuttavan asukkaan kanssa.

  Asuntoa esittelee tarjousaikana yleensä asunnossa asuva asukas itse. Myös huoltoyhtiö voi esitellä asuntoa, jos asukas ei halua hoitaa esittelyä.

  Usein vapautuvan asunnon ensimmäinen tarjouskierros ja esittely aloitetaan jo varsin pian irtisanomisen jälkeen, jotta asuntoon löydetään uudet asukkaat mahdollisimman pian.

 5. 5
  Muuttotarkastukset ja muuttosiivous

  Isännöinti on yhteydessä poismuuttavaan asukkaaseen ja sopii asuntotarkastuksien ajankohdasta. Molemmissa tarkastuksissa voi olla halutessaan paikalla.

  Muuttotarkastus on kaksivaiheinen:

  1. Asunnon tarkastus
  Ensimmäisen kerran asunto tarkastetaan irtisanomisaikana muun muassa remonttitarpeiden tunnistamiseksi.

  2. Asunnon lopputarkastus
  Toisen kerran asunto lopputarkastetaan sen ollessa tyhjä ja siivottu, viimeistään vastuiden päättymistä seuraavana arkipäivänä. Tarkastuksessa otetaan huomioon asumisesta ja huoneiston iästä johtuva normaali kuluminen.

  Jos asunnon kunnossa tai varustuksessa kuitenkin havaitaan laiminlyöntejä ja puutteita, jotka eivät johdu normaalista iänmukaisesta kulumisesta ja jotka vaativat lisää huolto- tai siivoustöitä, peritään kaikki kustannukset poismuuttavalta asumisoikeuden haltijalta vahingonkorvaushinnaston mukaisesti.

  Lopputarkastuksessa vaaditut asunnon varusteet
  1. Kaikki kiintokalusteet, väliovet ja liukuovet ovat asennettuina alkuperäisillä paikoillaan.
  2. Asunnon luovutuksen yhteydessä annetut mahdolliset tietoliikenne- ja antennikaapelit ovat tallessa. Ne jätetään huoneistoon.
  3. Kattovalaisinpistorasioiden on oltava alkuperäisessä kunnossaan kattoon asennettuina. Asennuksen saa suorittaa ainoastaan sähköasentaja.
  4. Irtovalaisimet on poistettu.
  5. Myös ikkuna-avain ja rakennuttajan kodinkansio kodinkoneiden käyttöohjeineen ovat tallessa. Nekin jätetään huoneistoon.
  6. Muutostyönä asennettu astianpesukone jää asuntoon, jos se on alle viisi vuotta vanha. Sitä vanhempi astianpesukone tulee poistaa ja sen liitännät tulpata vesivahinkojen välttämiseksi.
  7. Myös pyykinpesukone pitää poistaa, sulkea koneen vesiliitännät ja tulpata poistoputki.

  Muuttosiivous
  Huoneiston muuttosiivous pitää tehdä pois muutettaessa ennen avainten luovutusta. Asunnon on oltava siisti, eli pinnat ja tilat – mukaan lukien varastotilat – on siivottu asianmukaisesti, jotta seuraava asukas voi ottaa huoneiston ja varastotilat siivoamatta käyttöönsä.

  Mikäli muuttosiivous on laiminlyöty, muuttosiivous tilataan siivousurakoitsijalta ja kaikki kustannukset peritään poismuuttavalta asumisoikeuden haltijalta hinnaston mukaisesti.

  Muistilista muuttosiivoukseen löytyy Kodin opas -osiosta kohdasta ”Muuttosiivous”.

 6. 6
  Avainten luovutus  

  Palauta kaikki huoneistolle kuuluvat alkuperäiset avaimet sekä teetetyt lisäavaimet, mukaan lukien mahdolliset turvalukon avaimet Hason avaintenhallinnasta vastaavaan avainliikkeeseen. Palauta myös pesulan varauslukko, autopaikan avaimet ja autohallin kaukoavaimet avainliikkeeseen.

  Huoneiston avaimet tulee luovuttaa viimeistään vastuiden päättymispäivää seuraavaan arkipäivään klo 12.00 mennessä.

  Mikäli alkuperäisiä avaimia puuttuu, pyydämme ilmoittamaan siitä jo irtisanomisen yhteydessä ja viimeistään asuntotarkastuksessa. Tällaisessa tapauksessa lukko/lukot pitää turvallisuuden vuoksi sarjoittaa uudestaan, mistä aiheutuvat kustannukset ovat asukkaan vastuulla.

  Hason avainhallinnan tiedot ovat asiakaspalvelu-sivulla kohdassa ”Avainten palautus ja nouto muuttotilanteessa”.

 7. 7
  Asumisoikeusmaksun palautus, luovutushinta

  Alkuperäinen asumisoikeusmaksu palautetaan irtisanomisajan umpeuduttua. Asumisoikeusmaksu tarkistetaan rakennuskustannusindeksillä. Asumisoikeudenhaltija saa palautuksena aina vähintään alkuperäisen asumisoikeusmaksun. (Katso alempana kohta ”Lisätietoja”.)

  Lisäksi asumisoikeusmaksuun lisätään mahdollisten muutostöiden jäännösarvo. Näistä muodostuu niin sanottu luovutushinta. Lähetämme tarkan luovutushintalaskelman poismuuttavalle asukkaalle irtisanomisen käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoa

Miten asumisoikeusmaksun nykyinen arvo määräytyy.

Sivu päivitetty 13:20 8.4.2024