Toiminta­periaatteet ja päätöksen­teko

Haso on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö ja osa Helsinki-konsernia.

Toimintaperiaate

Haso yhtiönä ylläpitää Helsingin kaupungin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä niin sanottua välimuodon asuntotuotantoa.

Hason tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Omistajatahona Helsingin kaupunki on vakaa ja luotettava.

Haso edistää ja toteuttaa Helsingin kaupungin segregaation ehkäisemiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Asumisoikeusasuminen mahdollistaa kohtuuhintaisen ja laadukkaan kodin monenlaisille kotitalouksille eripuolilla Helsinkiä.

Hason kodit rakennuttaa Helsingin kaupungin Asuntotuotanto. Uudisrakentaminen tapahtuu Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisesti. Ohjelma säätelee Helsingin kaupungin maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Tutustu maankäytön ja asumisen ohjelmaan.

Haso on myös sitoutunut kaupungin ympäristötavoitteisiin ja tekee niitä tukevia energiaratkaisuja. 
Asuntorakentamisen ratkaisuihin voi tutustua sivulla Hason kotien ekologinen jalanjälki.


Haso lyhyesti

 • Haso on perustettu 28.9.1992.
 • Ensimmäinen kohde valmistui vuonna 1993 Vuosaareen.
 • Haso on Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailu perustuu asuntojen lukumäärään.
 • Asukkaita yhteensä noin 11 500. (12/2023)
 • Kohteita yhteensä 118 kpl.  (12/2023)
 • Asuntoja yhteensä 6 554 kpl. (12/2023)
 • Asuntojen keskimääräinen pinta-ala 68,5 m².
 • Keskimääräinen käyttövastike 1.1.2024 11,58 €/jm²/kk
 • Henkilöstön määrä 8 (5/2024)

Talouden avainluvut 2023

 • Yhtiön tilinpäätöksen taseen loppusumma noin 1,204 miljardia euroa
 • Liikevaihto noin 60,36 miljoonaa euroa
 • Taloudellinen käyttöaste 98,34 %

  Edelliset vuodet, tase ja liikevaihto:
 • 2022 tase n. 1,137 miljardia euroa, liikevaihto noin 50,5 M€
 • 2021 tase n. 1,05 miljardia euroa, liikevaihto noin 47,6 M€
 • 2020 tase n. 925 M€, liikevaihto noin 45 M€

Tutustu vuoden 2023 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.


Päätöksenteko Hasossa

Hason toimintaa ohjaavat asumisoikeuslaki, valtion ja kaupungin viranomaisten määräykset, suositukset ja ohjeet sekä kaupungin hallintoelinten tekemät päätökset.

Yhtiön hallintoa ohjaavat osakeyhtiölaki, kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymä yhtiön ja asukashallinnon toimintaohje, joka pohjautuu asumisoikeuslakiin.

Hason johto suunnittelee, valmistelee ja linjaa strategian mukaisia toimenpiteitä yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Johto esittelee ja tuo ne Hason hallituksen päätöksentekoon.

Hason henkilökunta huolehtii palvelukumppaniverkoston toiminnasta sekä yhtiön kehittämisestä hallituksen linjausten mukaisesti.

Myös asukkailla on oma roolinsa päätöksenteossa. Asukasdemokratia alkaa asukaskokouksesta. Asukaskokous valitsee asukastoimikunnan ja puheenjohtajan tai yhteyshenkilön, joka edustaa taloa Hason puheenjohtajien kokouksessa. Puheenjohtajien kokous puolestaan valitsee asukasjäsenet Hason hallitukseen.


Strategia 2024–2026

Haso on uudistanut strategiansa. Uusi strategiakausi ulottuu vuosille 2024–2026. Toimintaa ohjaava visiomme on, että Hasolla olisi jatkossa tyytyväisimmät asumisoikeusasukkaat.


Kilpailutukset

Haso on julkinen hankintayksikkö, joka noudattaa hankinnoissaan hankintalainsäädäntöä.

Tietyn hankintarajan ylittävä julkinen hankinta on kilpailutettava, jos sen arvon arvioidaan ylittävän kynnysarvon. Kynnysarvo niin sanotuissa kansallisissa hankinnoissa on 60 000–500 000 euroa, EU-hankinnoissa 140 000–5 382 000 euroa.

Käynnissä olevat Hason kilpailutukset löytyvät hankintailmoitukset-sivulta, joka on julkisten hankintojen virallinen ilmoituskanava.


Vaikuttaminen

Haso on mukana seuraavien asumisoikeusyhteisöjen toiminnassa: Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry ja Kova ry


Haluatko tietää lisää?

Julkaisemme uutiset ja tiedotteet Ajankohtaista-sivulla.

Sivu päivitetty 11:05 28.5.2024