Haso uudisti strategiansa

Strategiatyön tuloksena on kirkastettu selkeät, toimintaa ohjaavat painopisteet ja suuntaviivat.

Hason strategian visualisointi: taloja ja ihmisiä pihalla ja kotonaan. Visio: Tyytyväisimmät asumisoikeusasukkaat.

Hason arvot – asukaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja taloudellisuus – toimivat perustana koko organisaation kehitykselle ja menestykselle. Erityisesti uusi strategia keskittyy asukastyytyväisyyteen.

Missionsa mukaisesti Haso rakennuttaa ja ylläpitää kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja. Toimintaa ohjaavat taustalla myös Helsingin kaupungin kohtuuhintaiseen asumiseen liittyvät tavoitteet.

– Hasolla on tärkeä rooli osana kaupungin asuntopolitiikkaa. Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa strategiauudistus oli tärkeä askel menestyksen ja kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi, sanoo Hason hallituksen puheenjohtaja, Helsingin kaupungin Asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann.

Asukkaiden parhaaksi

Uudistetun strategian ytimessä on asukaslähtöisyys. Haso onkin asettanut tavoitteeksi, että sen kodeissa asuisivat tyytyväisimmät asumisoikeusasukkaat.

Käytännössä Hason ja palvelukumppaneiden yhteisessä, jatkuvassa toiminnan kehittämisessä pyritään siihen, että asukkaiden tarpeet ja odotukset kohtaavat arjessa. Kun koti on kunnossa ja palvelut toimivat, on se sekä asukkaan että Hason etu. Erilaiset uudet sähköiset palvelukanavat tuovat palveluiden sujumiseen seurattavuutta ja mitattavuutta.

– Haso on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Asukkaiden palveluiden uudelleen organisoinnissa Haso on tehnyt jo ison työn. Nyt on aika keskittyä palveluiden kehittämiseen, toteaa Hanna Dhalmann.

Hasolla on tärkeä rooli osana kaupungin asuntopolitiikkaa.

Helsingin kaupungin Asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann

Vastuullisuus ja taloudellisuus

Haso sitoutuu toiminnassaan vastuullisuuteen. Tämä kattaa esimerkiksi sosiaalisen vastuun ja eettisen liiketoiminnan periaatteet. Toimintaa määrittää jo lähtökohtaisesti asumisoikeuslaki, joka ohjaa oikeudenmukaisuuteen hallinnon kaikilla tasoilla.

Ympäristövastuun osalta Haso esimerkiksi edellyttää rakennuttamista ekologisesti kestävällä tavalla. Kiinteistöjen ylläpidossa ja huollossa huolehditaan energiatehokkuudesta ja sen parantamisesta. Näin pyritään minimoimaan ympäristövaikutukset.

Myös taloudellisuus on luonnollisesti tärkeä osa strategiaa. Organisaation on pyrittävä saavuttamaan tavoitteensa mahdollisimman kustannustehokkaasti säilyttäen samalla laadun. Haso on jo kilpailuttanut ja kilpailuttaa edelleen toiminnan eri alojen palveluntuottajia, erityisesti huollon ja kiinteistön ylläpidon osalta. Hallittu kumppaniverkosto ja sen tehokas toiminta säästää aikaa ja rahaa. Asukkaille tämä näkyy esimerkiksi talokohtaisina säästöinä.

Kilpailukykyinen hinta konkretisoituu asukkaille muita asumismuotoja edullisempina asumiskustannuksina. Hason kodit halutaan pitää hinnaltaan saavutettavina jatkossakin.

Organisaation yhteinen asia

Hason organisaatio koko henkilökunnan voimin on osallistunut strategian suunnitteluun. Strategiakonsultin avulla työstetyt ja yhdessä linjatut tavoitteet on jaettu selkeisiin osatavoitteisiin. Näin strategian mukaista toimintaa johdetaan, seurataan ja kehitetään yhdessä pitäjänteisesti.

Uusi strategia on hyväksytty Hason hallituksessa loppuvuodesta 2023 ja se ulottuu vuosille 2024–2026.

#KotiStadissa