Yhteisellä asialla

Hason strategian ydintavoite on tyytyväiset asumisoikeusasukkaat. Yhteistyö ja vuorovaikutus asukkaiden kanssa ovat tärkeä osa toimintaa.

Ryhmäkuva, jossa Hason asukasdelegaatio ja toimitusjohtaja.
Kuvassa vasemmalta: Merja Lehtinen, Tuulikki Grönberg, Harri Palviainen (Haso), Martti Löppönen, Päivi Äijälä ja Sari Ilonen-Virta.

Hason talojen asukastoimikuntien puheenjohtajat edustavat kootusti asukkaiden näkemyksiä. Aktiiviset asukkaat vaikuttavat vahvasti yhteisöissään. 

Joukko asukasaktiiveja tapasi 17.5. tutustumis- ja yhteistyötilaisuudessa toimitusjohtaja Harri Palviaisen. Tilaisuudessa he luovuttivat Hason johdolle suunnatun avoimen kirjeen. Tapaamisessa olivat läsnä asukastoimikuntien puheenjohtajat Merja Lehtinen, Tuulikki Grönberg, Martti Löppönen ja Päivi Äijälä sekä asukas Sari Ilonen-Virta.

Aktiivien keräämä, yli 1 300 asukkaan allekirjoittama avoin kirje tuo esille havaintoja ja toiveita Hason ja sen kumppaneiden palveluista asukkaille. Muun muassa asukashallinnon roolia, yhteistyön ja avoimen tiedonvaihdon merkitystä halutaan korostaa. Myös asumisen palveluiden laadun kehittäminen on nostettu esille.

Harri Palviainen aloitti toimitusjohtajana 1.5. ja pääsi näin tuoreeltaan tapaamaan asukkaiden edustajia.  

– Oli hyvä huomata, että asukkaamme ovat sitoutuneita yhteistyöhön ja haluavat edistää yhteistä Hasolaisuutta. On hyvä, että nämä näkemykset nostettiin nyt esiin. Hason asunnoissahan asuu yli 11  000 asukasta, ja asukkaiden odotukset kotien suhteen ovat korkealla, toteaa hän. 

– Arvostan osaltani asukkaiden panosta ja näkemyksiä. Kuuntelemme niitä tarkalla korvalla ja jatkamme yhteistyössä Hason toiminnan ja palveluiden kehittämistä, summaa Harri Palviainen. 

Hasolla on asukkaiden kanssa säännöllisiä yhteistyöfoorumeita, joissa yhteistä kehitystyötä jatketaan tulevaisuudessakin. Asukkaita edustavat päätöksenteossa HASO-YTE-yhteistyöelin sekä Hason hallituksen asukasjäsenet.