Vapaat ja vapautuvat asunnot: asuntojen tiedot tuodaan haso.fi-sivulle tietokannasta, jossa kaikki talojen tiedot sijaitsevat. Tietojen siirrossa havaittua vikaa korjataan edelleen. Pahoittelemme viivettä!

Hason asukastyytyväisyydessä lievää laskua

Hason asukastyytyväisyydessä lievää laskua

(PDF-tiedosto aukeaa omaan selainikkunaan)

  • *NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisitte asumista Hason asunnoissa?”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0–6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9–10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … +100. Yleisesti yli 40 menevää NPS-lukua pidetään erinomaisena.