Turvaa koti vakuutuksella

Oma vakuutusturva on hyvä pitää ajan tasalla myös asumisoikeusasunnossa. Yllättävän vahingon sattuessa oikeanlainen ja riittävä vakuutus voi turvata niin tavarasi kuin taloutesikin – mielenrauhan lisäksi.

Asumisoikeusasunnossa asukas rinnastetaan vakuutusasioissa ja vastuissa vuokralaiseen. Asukkaana sinulla on aina omalta osaltasi vastuu asuinhuoneiston kunnosta. Vahinkoja toki sattuu ja tapahtuu, mutta niistäkin tilanteista selvitään, jos vakuutukset ovat kunnossa.

Mitä sitten asukkaan kotivakuutuksen on hyvä pitää sisällään? Vakuutusyhtiöt tarjoavat hyvin erilaajuisia kotivakuutuksia. Vakuutuspaketteihin sisältyy yleensä yhdessä tai erikseen myös irtaimistovakuutus ja vastuuvakuutus. Valittu vakuutusturvan laajuus vaikuttaa siihen, mitä vahinkoja vakuutus korvaa.

Kotivakuutus

 • Kotivakuutus korvaa erilaisia äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, kuten rikkoutumis-, vuoto-, palo-, tai varkausvahinkoja.
 • Kotivakuutuksen on hyvä olla voimassa jo ennen muuttoa, jotta se korvaa myös muutossa kodin tavaroille mahdollisesti syntyvät vauriot.
 • Tutustu tarkasti oman vakuutuksesi ehdoissa määriteltyihin rajoituksiin. Laajenna tarvittaessa vakuutuksen kattavuutta, esimerkiksi jos muutat suurempaan asuntoon.

Irtaimistovakuutus

 • Irtaimistovakuutus on usein osa kotivakuutusta.
 • Irtaimistovakuutus korvaa sananmukaisesti asukkaan rikkoutuneen kodin irtaimiston.
 • Irtaimistoon kuuluvat kotitalouden päivittäiseen käyttöön tarkoitetut tavanomaiset esineet, kuten kodin huonekalut, tekstiilit, vaatteet ja astiat. Irtaimistoa ovat myös kodinkoneet, elektroniikkalaitteet, harrastus- ja urheiluvälineet, koriste-esineet, taulut sekä arvoesineet. Arvoesineet kannattaa tarvittaessa vakuuttaa erikseen.
 • Vahingon sattuessa omavastuuosuus vaihtelee vakuutussopimuksen mukaan. Lopulliseen korvausmäärään vaikuttaa myös esineen ikä ja alkuperäinen hankinta-arvo.

Vastuuvakuutus

 • Vastuuvakuutus kannattaa aina liittää osaksi kotivakuutusta, jos se ei sisälly siihen automaattisesti.
 • Asukas voi myös joutua korvausvastuuseen tahattomasti aiheuttamistaan vahingoista. Tuottamukselliset eli huolimattomuudesta johtuvat vahingot korvaa ainoastaan vastuuvakuutus.
 • Mikäli asukkaalla ei toiminnan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä johtuneessa vahinkotilanteessa ole voimassa olevaa vakuu-tusta, on syntyneet kulut maksettava itse.
 • Jos vahingosta aiheutuu haittaa kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi vesivahinko naapurin asuntoon, voi vastuuvakuutus kattaa nämä kustannukset.
 • Mikäli joudut vahingon takia oikeudelliseen selvittelyyn, vastuuvakuutus kattaa usein myös oikeudenkäyntikulut. Kannattaa siis varmistaa, kuuluuko oikeusturvavakuutus osaksi vakuutuspakettiasi.

Esimerkki 1:
Sähkölaitteen palo
Sähkölaitetta on käytetty asianmukaisesti, oikeassa käyttöympäristössä kuivissa sisätiloissa. Sähkölaitteen vikatila aiheuttaa kuitenkin tulipalon, jossa palaa osa asukkaan irtaimistoa. Tulipalo aiheuttaa asuntoon myös savu- ja sammutusvesivahinkoja, joiden korjaus kestää kauan.

Koska vahinko ei ole tuottamuksellinen, asukkaan kotivakuutus korvaa irtaimistovahingot voimassa olevien ehtojen mukaan. Mikäli asukkaan vakuutusturvaan sisältyy myös sijaisasunto, pääsee asukas vakuutusyhtiön järjestämään asuntoon vakuutusehtojen mukaiseksi ajaksi. Hason kiinteistön laaja täysarvovakuutus korvaa vain asunnon kiinteät rakenteet, mutta ei irtaimistoa tai sijaisasumisen kustannuksia remonttiajalta.

Esimerkki 2:
Vuotava astianpesukone

Asunnossa tapahtuu astianpesukoneen aiheuttama vesivahinko. Vastuu korjauskuluista riippuu tapahtuneen vahingon aiheuttajasta: Jos asukas hankkii oman astianpesukoneen, tulee asennuksesta tehdä muutostyöhakemus, jonka tekninen isännöitsijä hyväksyy. Asennuksessa pitää käyttää asennusliikettä, jolla on oma vastuuvakuutus. Astianpesukoneen alla tulee myös olla vuotokaukalo.

Koneesta on myös pidettävä asianmukaista huolta, eli esimerkiksi suodatin on puhdistettava säännöllisesti. Jos näin on toimittu, vahinkotapauksessa vahingon korvaa asentajan vastuuvakuutus. Asennusliikkeen työn asennuksella on usein 2 vuoden takuu.

Jos taas asukas hankkii koneen ja asentaa pesukoneliitännät omatoimisesti, väärin ja ilman hyväksyttyä muutostyöhakemusta, on vastuu asunnon vahingoittumisesta hänellä. Tuottamuksellisen vahingon korvaa asukkaan vastuuvakuutus.

Asunnossa jo valmiiksi olevat keittiön kodinkoneet, niiden asennukset sekä liitännöistä mahdollisesti aiheutuva vesivahinko ovat Hason vastuulla.
Erillishuomio: Paitsi jos esimerkiksi jääkaapin vuotoa ei ole raportoitu tai sen kondenssivesiputkea ei ole puhdistettu (Velvollisuus ilmoittaa asunnon vioista, Aso-laki, 27§)