Harri Palviainen aloittaa Hason toimitusjohtajana 1.5.2024

Palviainen siirtyy Hason toimitusjohtajaksi Järvenpään kaupungin kaupunkikehitysjohtajan paikalta.

Harri Palviainen on Hason uusi toimitusjohtaja.

Näkemystä ja kokemusta

Palviaisella on monipuolinen johtamiskokemus kansainvälisistä pörssi- ja pk-yrityksistä, kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminnasta sekä kaupunkikonsernista. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Business Joensuu Oy:n toimitusjohtajana, sekä kiinteistöautomaatioratkaisuja toimittavan Produal Oy:n ja Comptel Oyj:n johtoryhmissä.

Haso on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö ja osa Helsinki-konsernia. Mikä sai Harri Palviaisen kiinnostumaan nyt Hason johtotehtävästä?

– Hason missio tarjota kohtuuhintaista asumista erilaisiin elämäntilanteisiin on innostava. Yli 11 000 asukasta palvelevana ja miljardin euron kiinteistökantaa kehittävänä yhtiönä se on yksi suurimmista toimijoista alallaan. Haso vaikuttaa osaltaan Helsingin kehitykseen, ja kasvava pääkaupunkimme on mahdollisuuksia tarjoava toimintaympäristö, summaa Palviainen.

– Olen myös todennut, että osakeyhtiö on toimintamuotona toimiva kaupunkikonsernissa ja toimitusjohtajan rooli on palkitseva. Nämä ovat tärkeitä asioita itselleni, lisää hän.

Minkä tyyppistä osaamista Palviainen tuo mukanaan Hasoon – pitkän kokemuksen ohella?

– Olen ammattijohtaja, joka tunnistaa mahdollisuuksia, kehittää toimintaa ja huolehtii tuloksista. Tuon mukanani strategia- ja asiakaslähtöistä johtamista, jossa ihmiset, yhdessä tekeminen sekä aktiivinen viestiminen ja vuorovaikutus on tärkeää, linjaa hän.

– Pystyn myös tässä tehtävässä yhdistämään hyvin aiemman kokemukseni niin liiketoiminnasta, kiinteistöalalta kuin kaupungin kehittämisestäkin – ja samalla oppimaan myös uutta, joka on aina innostavaa!

Katse tulevaisuuteen

Tällä hetkellä käydään keskustelua Suomen hallituksen tekemistä linjauksista rakentamiseen, ARA-rahoitukseen ja asumisoikeusmalliin liittyen. Asumisoikeusasumisen tulevaisuus on vielä lopullisia vastauksia vaille. Palviainen näkee kuitenkin, että asumisoikeusasumisen rooli ja merkitys on edelleen tärkeä sen mahdollistajana, että kaikilla ihmisillä olisi elämän eri tilanteissa mahdollisuus juuri heille sopivaan asumiseen. Myös nykyisillä asuntomarkkinoilla on tarve erilaisille malleille omistamisen ja vuokrauksen rinnalle.

– Toivon, että asioita ei nähtäisi mustavalkoisina, sillä eri mallit ovat tarpeellisia. Ja toisaalta ei saa jäädä paikoilleenkaan – toimivaa järjestelmää on hyvä kehittää eteenpäin. Näihin asioihin pyrin osaltani myös vaikuttamaan Hason toimitusjohtajana.

Harri Palviainen näkee Hason roolin laajasti osana koko kiinteistö- ja rakennusalaa, jossa tapahtuu tällä hetkellä todella paljon kehitystä. Hän nostaa vastuullisuuden yhdeksi tärkeäksi teemaksi ja kehityskohteeksi. Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun edistäminen on tärkeää myös Hason toiminnassa.

– Näissä on konkreettisia kehittämismahdollisuuksia eri teknologioita hyödyntäen. Käynnissä on jo kansallisia projekteja esimerkiksi kestävyysraportoinnin automatisointiin. Samoin näen mahdollisuuksia palvelukehityksessä, kuten asukkaiden yhteisöllisyyden tukemisessa ja älykkäissä digitaalisissa palveluissa.

– Lopultahan kyse on ihmisten ja perheiden kodeista ja nykyisin usein myös etätyöpaikoista. On tärkeää pitää jatkossakin huoli, että asukkaat kokevat saavansa talouden, ympäristön ja asiakaskokemuksen näkökulmista erinomaisesti tuotettuja palveluita. Samalla yhteistä pääkaupunkiamme kehitetään tasapainoisesti ja pitkäjänteisesti, näkee hän.

– On hienoa päästä luotsaamaan yhdessä yhtiötä, joka on kasvanut ja kehittynyt nopeasti tärkeänä osana pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita – sillä polulla on hyvä jatkaa eteenpäin, hymyilee Harri Palviainen.

Lämpimästi tervetuloa Hasoon, Harri!

Mottoni on: 
Whatever you do in any precious moment – live for it.

Harri Palviainen
Harri Palviainen on Hason uusi toimitusjohtaja. Kuvattu Kaupunkiympäristön KYMP-talon aulassa.

Kuka?
– Harri Palviainen
– Ikä: 56 vuotta
– Mistä: Joensuussa syntynyt maailman kansalainen, työskennellyt 60 maassa ja asunut perheineen kahdessa
– Koulutus: Filosofian maisteri (tietojenkäsittely, liiketalous, matematiikka), Turun Yliopisto
– Perhe: HR-tehtävissä työskentelevä puoliso ja aikuinen tytär, joka opiskelee parhaillaan ulkomailla
– Vapaa-ajalla harrastan: liikuntaa (sulkapallo, kuntosali, lenkkeily), musiikkia eri muodoissaan, johtamiskirjan kirjoittamista