Säästöä pienistä puroista 

Keskimääräinen vedenkulutus Helsingissä on noin 140 litraa vuorokaudessa henkeä kohden. Hason pilottikokeilussa vedenkulutusta pyritään nyt pienentämään varsin yksinkertaisella konstilla.

Hason asunnoissa osassa veden kulutus mitataan ja laskutetaan huoneistokohtaisesti, kun taas osassa asunnoista laskutusperuste on kiinteä kuukausihinta henkilöä kohden. Hason kohteissa asukkaiden vedenkulutus on samalla tasolla kuin Helsingissä keskimäärin. 

Helmikuussa aloitettu kokeilu auttaa asukkaita säästämään vettä yksinkertaisella keinolla – suihkun tai bideesuihkun suuttimeen on asennettu vesivirtausrajoitin. Rajoittimen ansiosta veden virtauksen litramäärä pienenee. Suihkun vesimäärä on asennuksen jälkeen noin 10 litraa minuutissa ja bideen 6 litraa minuutissa. 

Kun vettä kuluu vähemmän, säästyy myös selvää rahaa pienentyneen vesilaskun muodossa. Säästöä syntyy myös energiakustannuksissa. 

Rajoittimia on jaettu kokeiluun mukaan ilmoittautuneille asukkaille seitsemässä Hason kohteessa. Asukkaat ovat asentaneet rajoitin-lisäosan omatoimisesti. Yhteensä kokeilussa mukana on noin 150 kotitaloutta. 

Kokeilun vaikutuksia seurataan vähintään puoli vuotta, minkä jälkeen käyttäjien kokemuksista tehdään kysely. Jatkotoimenpiteistä päätetään pilotin tulosten perusteella.  

Keittiön hana ja käsi joka ottaa vettä lasiin.

Mihin vettä kotona kuluu? 

  • Peseytyminen 45 % 
  • Keittiö 17,5 % 
  • WC 15 %  
  • Pyykinpesu 15 %  
  • Muu vedenkulutus n.  7,5 % 

Lähde: Motivan tutkimus