Valtion linjausten vaikutus asumisoikeusasumiseen

Suomen hallitus on päättänyt, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentamiseen myönnettävä valtion korkotuki loppuu vuonna 2025. Päätös on herättänyt laajasti keskustelua asuntomarkkinoilla kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan vähenemisestä, sekä nostanut tarpeetonta huolta asumisoikeusasukkaiden keskuudessa. Valtion nyt tekemät linjaukset eivät vaikuta nykyisten Helsingin Asumisoikeus Oy:n asukkaiden asumisoikeussopimuksiin.

Asumisoikeusasuntomalli mahdollistaa omistus- ja vuokra-asumisen väliin sijoittuvan kohtuuhintaisen ja erilaisiin asumisen tarpeisiin vastaavaan asuntotarjonnan. Asumisoikeusmalli perustuu asumisoikeuslakiin, jonka uudistus astui voimaan asteittain vuodesta 2022 alkaen. Lakiuudistuksella vahvistettiin sitä, että asumisoikeus pysyisi jatkossakin asukkailleen kohtuuhintaisena vaihtoehtona.

Haso ja muut asumisoikeusasuntoja tarjoavat yhteisöt ovat saaneet uusien kohteidensa rakentamiseen valtion takaamaa korkotukilainaa. Valtion korkotuen ansiosta asumisoikeusasuminen on pystytty pitämään monelle hinnaltaan saavutettavana asumismuotona.

Suomen hallitus on osana talouden säästöohjelmaa päättänyt, että uusien asumisoikeuskohteiden rakentamiseen ei myönnetä enää valtion korkotuettuja lainoja vuodesta 2025 alkaen. Tämä vaikuttaa nimenomaan asumisoikeusasuntojen uudistuotantoon. Muilta osin tiedossa olevat hallituksen päätökset eivät muuta asumisoikeusjärjestelmää tai asumisoikeuslakia.

Hason toiminta ja palvelut jatkuvat aiempaan tapaan ja asukkaiden asumisoikeussopimukset pysyvät ennallaan. Kohtuuhintaisille asumisoikeusasunnoille on kasvavalla pääkaupunkiseudulla kysyntää ja tulevina vuosina Haso suunnittelee toteuttavansa Helsinkiin vielä kymmenkunta uudiskohdetta, joille on jo haettu korkotukea hallituksen edellyttämässä aikataulussa.   

Hason toiminta ja palvelut jatkuvat aiempaan tapaan ja asukkaiden asumisoikeussopimukset pysyvät ennallaan.

Harri Palviainen, toimitusjohtaja

Haso ja muut aso-toimijat ovat esittäneet asumisoikeusjärjestelmän kehittämistä uudistuotannon lakkauttamisen sijaan. Suomen hallitus on käynnistänyt tähän liittyvän selvityksen, jossa Helsingin kaupunki on mukana. Valtio myöntää edelleen korkotukilainoja nykyisten asumisoikeuskohteiden peruskorjauksiin, jonka lisäksi hallitus ja aso-toimijat etsivät myös muita ratkaisuja peruskorjauskustannusten rahoittamiselle. Näillä toimenpiteillä pyritään minimoimaan hallituksen päätöksien mahdolliset vaikutukset  asumisoikeusyhteisöjen toimintaan.

Helsingin Asumisoikeus Oy pyrkii olemaan kyseisissä selvityksissä aktiivisesti mukana ja osaltaan varmistamaan, että kohtuuhintainen asumisoikeusasuminen jatkuu Helsingissä tulevaisuudessakin.

Lisätiedot:
Harri Palviainen, toimitusjohtaja, Helsingin Asumisoikeus Oy
harri.palviainen@haso.fi