Kysely asumisoikeusasuntojen asukkaille

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn asumisoikeusasumisesta! Pääset vaikuttamaan asumisesi kehittämiseen ja voit osallistua lahjakorttien arvontaan.

Mies istuu keittiössä tietokoneen ääressä.

Parhaillaan on käynnissä asumisoikeusasuntojen asukkaille suunnattu kysely. Kysely on osa asumisoikeusasumista koskevaa selvitystä, jonka Owal Group Oy toteuttaa yhteistyössä Asuntosäätiön ja TA-Asumisoikeuden kanssa vuonna 2024. Hanke saa rahoitusta Aran kehittämishankerahoituksesta.

Selvityksessä tarkastellaan asumisoikeusasumisen toimivuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja kehittämistarpeita erityisesti asukkaiden näkökulmasta. Selvityksessä tuotettuja tietoja hyödynnetään asumisoikeusasumisen kehittämisen ja päätöksenteon tukena. 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Vastaaminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa vastaamisen milloin tahansa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja ne raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaajan taustatietoja hyödynnetään vain taustamuuttujina analyysin tukena. Pyydämme vastaamaan vain kerran asuntoa kohden. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kymmenen 20 € lahjakorttia S- tai K-ryhmän kauppoihin. Yhteystietoja käytetään vain arvonnassa, eikä niitä voida yhdistää kyselyssä annettuihin vastauksiin.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä: https://fi.eu.research.net/r/aso_asukaskysely
Kyselyn vastausaikaa on 14.7. asti.

Kyselyn vastauksia käsittelee vain Owal Group Oy. Vastaukset eivät sisällä tunnistettavia henkilötietoja, eikä niistä muodostu rekisteriä. Asuntojen omistajat ovat välittäneet kyselyä omille asukkailleen käytössä olevien yhteystietojensa perusteella. Asukkaiden yhteystietoja ei ole luovutettu kolmansille osapuolille.

Invanarenkät: Information och enkäten på svenska: https://sv.eu.research.net/r/aso_invanarenkat

Resident Survey: Information and the survey in English: https://fi.eu.research.net/r/aso_residentssurvey

Kiitos jo etukäteen!

Lisätiedot kyselyyn liittyen:
Jenna Siltala
jenna@owalgroup.com
puh. 044 0980139