Hason kodeissa viihdytään

Asukaskokemustutkimuksen perusteella Hason asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä koteihinsa. Parannettavaakin toki löytyy erityisesti palvelupuolella. Hason tavoitteena on, että Hasolla asuvat tyytyväisimmät asumisoikeusasukkaat.

Mies ja lapsi lukevat satukirjaa parvekkeella.

Hason talot saavat kiitosta rauhallisuudestaan

Asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä talon sijaintiin, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen, jotka kaikki saavat asteikolla 1–5 arvosanaksi 4 tai enemmän. Lisäksi asukkaat arvioivat oman kodin viihtyisyyden ja pohjaratkaisun arvosanalla 4. Kaiken kaikkiaan kotia ja kotitaloa koskevat arviot saavat keskiarvon 3,89.

– Haluamme tarjota asukkaillemme koteja, joissa aidosti viihdytään. On ilo huomata, että näin asukkaamme Haso-kodit myös kokevat, toteaa Hason toukokuussa aloittanut toimitusjohtaja Harri Palviainen.

Talon piha-alueet saavat heikommat arviot kuin talon ja kotien muut ominaisuudet. Pihoihin onkin tänä vuonna panostettu aikaisempaa enemmän solmimalla jokaista kohdetta koskeva viherhuoltosopimus. Ammattimaisen pihanhuollon tavoitteena on tehdä jokaisesta pihasta turvallinen ja miellyttävä. Osassa kohteissa asukkaat ovat tähän asti omatoimisesti pitäneet yhteiset ulkotilat erinomaisessa kunnossa. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki Hason asukkaat saavat nauttia hyvin hoidetusta ja viihtyisästä pihasta.

Graafi joka kuvaa asukaskyselyssä tyytyväisyyttä omaan kotiin.
Graafi joka kuvaa asukaskyselyssä tyytyväisyyttä omaan kotitaloon.

Haluamme tarjota asukkaillemme koteja, joissa aidosti viihdytään.

Harri Palviainen, Hason toimitusjohtaja

Palvelut tärkeänä kehityskohteena

Tuloksissa on nähtävissä myös uusi isännöinnin palvelutoiminta, jonka alkuvaihe on aiheuttanut haasteita. Isännöinnin palveluista annetut arviot ovat jääneet viimeisen 12 kuukauden aikana alle arvon 3. Toukokuussa osio ”yhteydenotto isännöintiin” sai kuitenkin jo arvosanan 3, mikä osoittaa, että työ isännöinnin palveluiden kehittämiseksi alkaa tuottaa tulosta.

Vuoden aikana on panostettu muun muassa keskitettyyn tiedon hallintaan, jotta kaikki palvelussa tarvittava tieto on nopeammin saavutettavissa. Isännöinnin resursseja on lisätty, ja vuoden mittaan Hason kohteet ovat myös tulleet uusille isännöitsijöille tutummiksi. Isännöinnin keskitetty asiakaspalvelu vastaa asukkaiden yhteydenottoihin tällä hetkellä yhden työpäivän aikana, ja ratkaisut asukkaiden huoliin löydetään nopeasti.

– Asukkaidemme luottamus uuteen tapaamme tuottaa palveluita tulee ansaita tekemisen kautta. Teemme yhdessä isännöintikumppanimme kanssa töitä sen eteen, että asukkaat saavat arjessaan kokemuksen, että palvelut toimivat, summaa Harri Palviainen.

Muut asukkaan arjessa näkyvät kumppanipalvelut, kuten siivous ja huolto, saavat isännöintiä paremmat arviot.

Graafi joka kuvaa asukaskyselyssä tyytyväisyyttä isännöinnin toimintaan.
Graafi joka kuvaa asukaskyselyssä tyytyväisyyttä siivoustoimintaan.

Turvallinen ja luotettava

Asukkaat kokevat Hason turvalliseksi, luotettavaksi ja ympäristöystävälliseksi. Hason toiminnalle keskeiset arvot – kohtuuhintaisuus ja asukaslähtöisyys, saavat sen sijaan tutkimuksessa vaatimattomammat arviot.

– Kaikkiin asuntotoimijoihin vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista johtuvat vastikenostot varmasti näkyvät kohtuuhintaisuuden kokemuksessa. Haso on kuitenkin edelleen Helsingissä varsin kohtuuhintainen ja muita toimijoita edullisempi vaihtoehto, arvioi Harri Palviainen.

– Asukaslähtöisyys on yksi toimintamme kulmakivistä ja siksi tämä on erityisen tärkeä osa-alue. Meillä on käynnissä useita toimenpiteitä, joilla pyrimme jatkossa parantamaan asukkaiden kokemusta yhteistyöstä ja asukaslähtöisyydestä. Asukkaiden tulee kokea, että heitä arvostetaan ja he tulevat kuulluksi. Samanaikaisesti on oltava selkeää mihin asukkaat voivat vaikuttaa, ja mitkä vaikuttamisen välineet ovat, kommentoi Harri Palviainen.

Graafi joka kuvaa asukaskyselyssä tyytyväisyyttä Hason toimintaan.

Tärkeää tietoa toiminnan kehittämisen tueksi

Kuluneen 12 kuukauden aikana kyselyyn on vastannut lähes 2 300 asukasta. Hason jatkuvalla asukaskokemusmittauksella on poikkeuksellisen korkea vastausprosentti verrattuna muihin vastaaviin tutkimuksiin. Tyypillisesti tämän kaltaisiin tutkimuksiin vastaa noin 30 % kyselyn saaneista, mutta kuukausittain Hason kyselyn saaneista asukkaista keskimäärin 50–60 % vastaa kyselyyn. Tämä kertoo siitä, että asukkaat ovat aidosti kiinnostuneita toiminnasta ja sitoutuneita koteihinsa.

– Strategiaamme kirjattu tavoite tyytyväisimmistä asumisoikeusasukkaista ohjaa aidosti tekemistämme. Ajantasainen tieto asukkaidemme kokemuksesta auttaa meitä niin suunnittelemaan tulevaa kuin reagoimaan asukkaiden havaitsemiin epäkohtiin, linjaa Hason asiakkuuspäällikkö Katja Remes.

Vinkki: Varmista, että sähköpostisi ja puhelinnumerosi on Hason rekisterissä, jotta voit vastaanottaa tutkimuskyselyn. Voit itse lisätä ne Asukassivujen kautta omiin tietoihisi. Haso arpoo vastanneiden kesken leffalippuja joka toinen kuukausi. Tähän mennessä arpaonni on suosinut muun muassa Mamsellimyllynkadulla, Jokipoikasenkaarella ja Alakiventiellä asuvia asukkaitamme.

Miten asukaskokemusta tutkitaan Hasossa?
– Haso on kerännyt asukaskokemusta 11.5.2024 lähtien uudenlaisella tavalla: kerran vuodessa toteutettavan kyselyn sijaan asukaskokemusta seurataan jatkuvasti asukkaalle sähköpostitse tai tekstiviestillä lähetettävällä kyselyllä.
– Tietoa on nyt kertynyt kokonaisen kalenterivuoden verran. Tässä uutisessa kerrottujen tulosten tarkastelujakso on 1.6.2023–31.5.2024. Vastaajia on 2 255.
– Tutkimuskysely lähetetään kalenterivuoden aikana jokaiseen Haso-kotiin asumisoikeudenhaltijalle, jos yhteystiedot ovat rekisterissämme.
– Tutkimuskyselyn toteutuksesta vastaa kumppanimme Buenno Research Oy.