Asumisoikeusasuminen on vaihtoehto Helsingissä jatkossakin

Helsingin kaupungin tavoitteena on jatkaa kestävää kasvua kaupungin strategian mukaisesti. Kaupunginhallituksen 17.6.2024 käsittelemässä asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa varaudutaan yli 716 000 asukkaaseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää monipuolista asuntotuotantoa, joka palvelee erilaisia elämäntilanteita. Asumisoikeusasuminen on jatkossakin osa Helsingin monipuolista asumistarjontaa. 

"alt"

Asuntoja tarvitaan lisää tulevinakin vuosina väestönkasvun myötä. Asumisoikeusasuminen tarjoaa tähän kohtuuhintaisen ja vakaan vaihtoehdon ilman omistusasumisen taloudellisia riskejä. Kasvavassa pääkaupungissa asumisoikeusasuntojen kysyntä on suurempaa kuin tarjonta.

Helsinki on uudessa asumisen ja maankäytön toteutusohjelmassa linjannut, että asumisoikeusasuminen on osa pääkaupungin asuntotarjontaa jatkossakin. Nykyisen asumisoikeusasuntokannan kestävän tulevaisuuden varmistamisen lisäksi Helsinki pyrkii vaikuttamaan asumisoikeusasuntojen uudistuotannon jatkumiseen huomioiden valtion viimeaikaiset korkotuetun asuntotuotannon säästölinjaukset. Helsingin strategiset linjaukset omistajan roolissa tukevat näin Helsingin Asumisoikeus Oy:n toimintaa ja asumisoikeusasumisen jatkokehittämistä.

Hasolla on 120 kohdetta, joissa asuu yli 11 000 asukasta. Vuoteen 2028 asti ulottuvassa tuotanto-ohjelmassa on suunnitteilla vielä 15 uudiskohdetta. Lisäksi Haso hyödyntää jatkossakin valtion kohtuuhintaisen asumisen korkotukilainoja kiinteistökantansa ylläpitämisessä.

Haso on suurin asumisoikeusasuntojen tarjoaja pääkaupungissa n. 50 % markkinaosuudella. Hason asuntotarjonnan kohtuuhintaisuus perustuu valtion korkotuetun asuntotuotannon lisäksi kaupunkiomistajan linjaukseen, että yhtiö kantaa toimintansa ja kiinteistöjensä ylläpidon kustannukset, mutta ei tuota voittoa omistajalleen. Hason kohtuuhintaisilla asunnoilla on vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuvana asumismuotona merkittävä rooli pääkaupungin asumisvaihtoehtojen ja asuinalueiden asuntokannan monipuolistamisessa sekä asumisen kustannuskehityksen hillitsemisessä.

Toimenpiteillään ja yhteisellä vaikuttamistyöllä kaupungin ja muiden asumisoikeustoimijoiden kanssa Helsingin Asumisoikeus Oy varmistaa jatkossakin kohtuuhintaisten asumisoikeusasuntojen ja asumisen palveluiden tarjonnan Helsingissä.

Lisätiedot:

Harri Palviainen, toimitusjohtaja, Helsingin Asumisoikeus Oy

harri.palviainen@haso.fi

Asumisoikeusasumisen perusteet lyhyesti:

  • Asumisoikeusmallia säätelee asumisoikeuslaki. Laki on uudistettu 2022 vahvistamaan asumisoikeusasumisen pysymistä asukkailleen kohtuuhintaisena vaihtoehtona jatkossakin.
  • Asukas solmii asumisoikeussopimuksen maksamalla asumisoikeusmaksun.
  • Asumisoikeusmaksu on 15 % asunnon hankintahinnasta.
  • Asumisoikeusasunnon käyttövastikkeet ovat lakisääteisesti markkinavuokria pienempiä.
  • Asukas saa asunnosta luopuessaan alkuperäisen asumisoikeusmaksun indeksitarkistuksineen takaisin.