Turvallisuus on yhteistyötä

Asuinympäristön ja kodin turvallisuus ovat hyvän asumisen perustekijöitä. Perustiedot ja -taidot auttavat ylläpitämään turvallisuutta.

Hymyilevä mies kotiovellaan naapurin kanssa.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia, joka toteutuu arjen teoissa ja valinnoissa. Jokaisen oma toiminta kodissa ja tiedot asuinympäristön turvallisuuteen liittyvissä asioissa ovat tärkeässä roolissa.

Haso on uudistanut turvallisuustyöryhmänsä toimintaa. Turvallisuustyöryhmä linjaa yhtiön turvallisuustyön painopisteet, ja kesäkuussa pidetyssä kokouksessa tämän vuoden toiminnan painopisteiksi nostettiin kodin ja talon sisäinen turvallisuus sekä siihen liittyvät käytännön tiedot ja taidot.

Tänä vuonna syyskaudella panostetaankin entistä enemmän tietoisuuden ja aktiivisuuden lisäämiseen, erilaisiin uhkiin varautumiseen, sekä kodin paloturvallisuuden varmistamiseen.

Teema 1:
Talon asukkaiden oma aktiivinen ja järjestelmällinen turvallisuustyö

  • Kannustamme asukkaita osallistumaan kotitalon vapaaehtoiseen turvallisuustyöhön lisäämällä tietoisuutta turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvallisuusteemaa nostetaan esiin muun muassa asukaskokouksissa, uutiskirjeissä, asukassivulla sekä Hason verkkosivuilla.
  • Järjestämme syksyllä ”Turvallisuus on yhteinen asia” -tapahtuman. Tapahtuman sisältönä on asukkaiden vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus (Helpe), 72 h -varautuminen, sekä kotitalon turvallisuus.
Nainen avaa talon ulko-ovea
Turvallisuus on myös pieniä arjen tekoja, kuten lukituksesta huolehtimista.

Teema 2:
Väestönsuojat ja varautuminen makrotason häiriöihin yhteiskunnassa

  • Huolehdimme, että talojen pelastussuunnitelmat on yksilöity: Kokoontumispaikat on merkitty ja väestönsuojien tarkat tiedot on kirjattu, jotta tieto on saatavilla.
  • Lisäksi laadimme selkeät ohjeet väestönsuojaan ja toimintaan väestönsuojelutilanteessa.
  • Järjestämme kaikille asukkaille avoimen väestönsuojeluaiheisen webinaarin.
Varasto toimii usein myös väestönsuojana
Irtaimistovarasto voi toimia poikkeusoloissa myös väestönsuojana.

Teema 3:
Palovaroittimet ja kodin paloturvallisuus

  • Varmistamme, että jo nyt Hason vastuulla olevat, kiinteässä verkossa olevat palovaroittimet ovat kunnossa.
  • Valmistaudumme vuonna 2026 Hasolle siirtyvään vastuuseen myös muiden palovaroittimien osalta.
  • Lisäämme tietoutta VPK:n järjestämistä alkusammutus-koulutuksista.
Palovaroittimen testausta
Asuntokohtainen palovaroitin on lakisääteinen ja lisää samalla koko talon paloturvallisuutta.

Uuden muotoinen turvallisuustyöryhmä on aloittanut toimintansa vuonna 2024.
Lue lisää työryhmästä